24 uursopvang: de Aanvang Nijmegen

24 uursopvang: de Aanvang Nijmegen

Over ons

De Aanvang is een eerste opvang (24 uurs) voor dak- en thuisloze mensen. Er is veelal sprake van problemen op meerdere leefgebieden en matig middelengebruik.

In de Flet op het Hulsen terrein bieden wij een totaalpakket aan opvang met een eigen kamer, badkamerfaciliteiten, maaltijden, toeleiding naar dagbesteding en individuele begeleiding bij het vinden van een passende vervolgplek. Verblijfsduur op deze locatie is in principe drie maanden. We zetten in op zo snel mogelijk doorstroom naar een meer stabiele vorm van wonen met verbeterde kwaliteit van leven.

Er vindt een Herstel Ondersteunende Intake plaats met een ervaringsdeskundige en er vindt een gesprek met de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang (CTMO, GGD) plaats.

Adres

Nieuwe Dukenburgseweg 15
6534 AD
NIJMEGEN

Postadres

Nieuwe Dukenburgseweg 15
6534 AD
NIJMEGEN

Telefoon en e-mail

Telefoon: 088-606 1600