Verwijzers

Huisarts

Praktische informatie over verwijzen, zelf behandelen of niet, en intercollegiaal overleg.

Wijkteam

Als lid van het sociaal wijkteam signaleer je vaak al in een vroeg stadium vragen en problemen van mensen in de wijk. 

Justitiële verwijzers

IrisZorg biedt behandeling en begeleiding aan justitiabelen met onder meer verslaving en forensische zorg. IrisZorg reclassering houdt toezicht op cliënten. 

Ketenpartner

Praktische informatie over verwijzen, intercollegiaal overleg, en contact met IrisZorg tijdens en na de behandeling.