Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen

We werken met twee soorten ervaringsdeskundige medewerkers: ervaringsdeskundigen (EVD) en zorgprofessionals met ervaringsdeskundigheid (ZME). Deze trekken samen op, zetten hun ervaringskennis in en vormen de vakgroep ervaringsdeskundigheid. 

IrisCovery

IrisZorg werkt met veel vrijwilligers die hun ervaringskennis inzetten. Deze noemen we herstelondersteuners. Herstelondersteuners bieden activiteiten aan onder de naam IrisCovery. De activiteiten vinden in alle regio's plaats.