Verwijzers

Aanmelden en wachttijden

Kom meer te weten over hoe je je aanmeldt, wachttijden, ons volledige aanbod in verslavingsbehandeling, (ambulante) woonbegeleiding, opvang, preventie, werk- en leertrajecten, reclassering en forensische zorg, en hoe het in z'n werk gaat met kosten en vergoedingen. 

Onze methodieken 

Voor verslavingsbehandeling werken we met CRA. Voor ondersteuning en begeleiding werken we met Krachtwerk. Herstel op alle levensgebieden staat centraal.

Ambulante verslavingsbehandeling

Op de poliklinieken bieden we voor veel verschillende mensen ambulante verslavingsbehandeling aan. Deze behandeling is in principe individueel. 

Klinische opname

Wanneer ambulante behandeling stagneert kan een klinische opname een mogelijkheid zijn om de draad weer op te pakken. De opname is altijd zo kort mogelijk en een onderdeel van de gehele behandeling van cliënt.

Aanbod FACT

FACT staat voor een outreachende en assertieve benadering van hulpverlenen. We zoeken cliënten op in hun eigen omgeving, en sluiten aan bij hun leefwereld en zorgvraag. Zowel voor volwassenen als voor jongeren.