Methodieken

Methodiek verslavingsbehandeling

Voor verslavingsbehandeling werken we met de Community Reinforcement Approach (CRA). 
Deze gedragstherapeutische 
methodiek is één van de succesvolste behandelmethodes voor verslaving. De methode is positief, gericht op kleine successen, de cliënt bepaalt zelf zijn doelen, en we werken ook aan onderliggende problematiek. 

Methodiek ondersteuning en begeleiding

Bij begeleiding maken we gebruik van de Krachtwerkmethodiek. 
Krachtwerk is een gecertificeerde methodiek en als zodanig opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie. Cliënten krijgen weer moed, hoop, ervaren hun eigen kracht en gaan actief aan de slag met hun eigen doelen.  

Wie werken er binnen IrisZorg behandeling?

Binnen onze behandeltak werken we samen met veel verschillende disciplines. Denk hierbij aan GGZ-agogen, basispsychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, basisartsen, verslavingsartsen, psychiaters, verpleegkundig specialisten, systeemtherapeuten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Er is een diversiteit aan achtergrond.