Forensische zorg

IrisZorg biedt behandeling en begeleiding aan justitiabelen met complexe meervoudige problemen op het gebied van verslaving, psychiatrie en forensische zorg.
Forensische zorg