Professionals

Preventie en trainingen 

IrisZorg Preventie biedt voorlichting, trainingen en bijeenkomsten. Voor bedrijven, ouders/verzorgers en jongeren.  
Ook doen we aan vroegsignalering in de wijk. 

 

Onze methodieken 

Voor verslavingsbehandeling werken we met CRA. Voor ondersteuning en begeleiding werken we met Krachtwerk. Herstel op alle levensgebieden staat centraal.

FACT 

FACT staat voor een outreachende en assertieve benadering van hulpverlenen. We zoeken cliënten op in hun eigen omgeving, en sluiten aan bij hun leefwereld en zorgvraag.