Vertrouwenspersonen in de Jeugdhulp voor als je onder de 18 jaar bent

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)-vertrouwenspersonen

Ontvang je zorg van IrisZorg en ben je jonger dan 18 jaar bent en/of ouder of verzorger van een kind in behandeling? Dan kun je bij klachten of vragen over de jeugdhulp de AKJ-vertrouwenspersonen bellen of online je vraag of klacht insturen. De Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)-vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en niet in dienst van IrisZorg. De vertrouwenspersoon luistert en geeft waar nodig informatie, advies of ondersteuning.

De AKJ neemt zelf geen klachten in behandeling, maar kan je informeren over wat je kunt doen met de vragen of klachten die je hebt. Ook zijn zij bereikbaar voor advies en overige vragen over de jeugdhulp. De klachtenregeling IrisZorg blijft van toepassing.

Direct contact met een vertrouwenspersoon? Bel: 088 555 1000
Een klacht indienen, een vraag stellen, of om advies vragen kan ook via het online formulier op de website:
AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Er zijn aparte formulieren voor jongeren en voor ouders/verzorgers.