Verslavingskunde Nederland ondertekent Nationaal Preventieakkoord

Vrijdag 23 november presenteerde staatssecretaris Paul Blokhuis het Nationaal Preventieakkoord. Hierin staan onder meer afspraken over roken en problematisch alcoholgebruik. Een belangrijke stap naar een gezonder Nederland. Ook Verslavingskunde Nederland tekende dit akkoord. IrisZorg is hier een lidinstelling van.

Alcohol

8,8% van de Nederlanders drinkt overmatig: meer dan 14 glazen voor vrouwen en 21 voor mannen per week. 8,5 procent drinkt zwaar. Het akkoord stelt als doel om dit overmatig en zwaar alcoholgebruik te verminderen. De alcoholpreventie wordt daarom geïntensiveerd. Maar dit gaat wat ons betreft niet ver genoeg. Het is duidelijk dat niet alleen gezondheidsbelangen hebben meegewogen, maar ook die van bijvoorbeeld de alcoholindustrie. Verslavingskunde Nederland pleit voor de inzet van objectieve, wetenschappelijk gefundeerde beleidsmaatregelen en interventies.

Tabak

Elke week raken in Nederland honderden jongeren verslaafd aan roken. In het akkoord wordt de ambitie gesteld om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Hiervoor worden veel activiteiten omschreven die op verschillende niveaus worden gefaciliteerd en uitgevoerd; zowel landelijke als regionale en sectorale maatregelen worden genoemd. De samenhang van activiteiten op deze verschillende niveaus zou wat ons betreft beter kunnen. Naast preventie is het belangrijk dat de zwaar verslaafde rokers behandeling kunnen krijgen in de verslavingszorg. Om deze zorg betaalbaar te houden moet er concreet gekeken worden naar de mogelijkheden van verzekerbare zorg.

Nationaal Preventieakkoord

Wil je de drie pijlers en ambities voor 2040 weten?

Bekijk dan de Infographic