Vakgroep ervaringsdeskundigen is een feit!

Een gezamenlijk opgeleide vakgroep ervaringsdeskundigheid met zorgprofessionals en herstelondersteuners, (allen gecertificeerd als ervaringsdeskundige), zetten we graag als één groep ervaringsdeskundigheid op de kaart. IrisZorg is daarmee de eerste die dit samenbrengt. We zijn er van overtuigd dat gelijkwaardigheid de basis is van herstelondersteunende zorg en stigmabestrijding. "Een zeldzaam voorbeeld van krachten bundelen”, zegt Alie Weerman, Lector GGZ en Samenleving aan Chr. Hogeschool Windesheim. Donderdag 13 september kwam de groep voor het eerst bij elkaar.

Met een gevarieerd programma tijdens de eerste bijeenkomst hadden de ervaringsdeskundigen ruimschoots de tijd om elkaar beter te leren kennen, samen te leren en kennis te maken met interessante werkvormen. De vakgroep komt vier keer per jaar bij elkaar.

Senior ervaringsdeskundige Rick Kamphuis, werkzaam bij Tactus, deelde zijn ervaringen. Stichting de bagagedrager verzorgde een workshop aan de hand van het spel "een steekje los" en de middag werd afgesloten met intervisie. De slogan van deze vakgroep is: Daar zit muziek in!

IrisZorg wil dat ieder team naast wetenschappelijke kennis en professionele kennis ook ervaringskennis voorhanden heeft. We hebben ons ten doel gesteld om in 2020 in ieder team een ervaringsdeskundige aan het werk te hebben. Deze vakgroep is hierin een stap in de goede richting.