Rookvrije klinieken, een update na de start begin deze maand

Rookvrije klinieken

Zoals waarschijnlijk bekend zijn de klinieken van IrisZorg in Tiel, Wolfheze en Zevenaar per 1 januari rookvrij. Dat houdt in dat cliënten tijdens hun opname niet binnen de kliniek, en ook niet daarbuiten, mogen roken. Voor de medewerkers geldt dat zij vanaf die tijd niet meer zichtbaar voor cliënten kunnen roken.

Van de ene kant komt dit beleid voort uit een heel logische gedachte: rookverslaving is ernstig, erg slecht voor de gezondheid (van alle drugs leidt tabaksgebruik tot de meeste doden per jaar (ruim 20.000, alcohol bijvoorbeeld ruim 2.000)) en moeilijk behandelbaar binnen een setting waar gebruik getolereerd wordt. Met alle andere drugs (zoals bijvoorbeeld cannabis) is het heel gewoon afspraken te maken met cliënten om tijdens opname niet door te blijven gebruiken (ook geen jointje tijdens het verlof), dus waarom niet met tabak?

We keken naar tabaksverslaving in het verleden soms nog door een andere bril dan als we naar andere drugs keken, maar de kans om er succesvol mee te stoppen wordt enorm vergroot als de omgeving en de behandeling daar op dezelfde wijze op is ingericht als met andere drugs. In de klinieken zijn we tabaksverslaving in behandeling dan ook gelijk gaan stellen met andere verslavingen. Voor iedereen is dit een forse omslag, veel cliënten geloofden pas dat er zowel binnen als buiten de kliniek niet meer gerookt mocht worden toen ze het ter plekke zagen. Enkele cliënten die er al waren wilden hun opname eerder beëindigen (de maatregel voelde voor hen heel erg als opgelegd), maar veel ook hebben behandeling juist aangegrepen. Naast het geven van nicotinevervangende middelen ('pleisters') is coaching en ondersteuning daarbij heel erg belangrijk. We hebben ook extra aandacht voor daginvulling en hebben gekeken hoe we mogelijkheden konden vergroten om afleiding te vinden en alternatieven in te zetten.

Al met al zijn de eerste weken niet gemakkelijk geweest, maar toch positief: veel cliënten zijn blij dat het roken serieus aangepakt wordt.

Het blijft, ook weer net als bij andere verslavingen, natuurlijk een uitdaging ons beleid zo te handhaven. Er is hiervoor veel inzet en werk geleverd!

Hiermee zetten wij de stap naar een Rookvrij Generatie en volgen het Nationaal Preventieakkoord (ondertekend door Verslavingskunde Nederland).