Nieuwe bekostiging behandeling 2022: Zorgprestatiemodel

Hoe jouw behandeling wordt betaald door de zorgverzekeraar, verandert in 2022. De geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg wordt dan bekostigd via het Zorgprestatiemodel.

Wat is het Zorgprestatiemodel?

Je behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. Of een aantal dagen en nachten in een kliniek. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan vanaf 2022 op de rekening die de zorgverlener aan de zorgverzekeraar stuurt. Deze vind je dan terug in het declaratieoverzicht via de ‘mijn omgeving’ van de zorgverzekeraar en vaak ook via de eigen risico overzichten die je van de zorgverzekeraar ontvangt.

Wat verandert er voor jou?

Als jij in 2021 je behandeling bent gestart en je behandeling vervolgt in 2022, met de overgang naar het Zorgprestatiemodel, dan betaal je voor beide jaren je eigen risico. In plaats van per traject, betaal je vanaf 2022 per kalenderjaar.

Huidige situatie

De zorgverzekeraar krijgt nu aan het einde van jouw zorgtraject één rekening. De rekening is dan over één traject. Er wordt gekeken naar de startdatum van de behandeling. In dat jaar van de startdatum betaal je je eigen risico, als die nog niet is aangesproken.

Situatie vanaf 2022

In het Zorgprestatiemodel berekent de verzekeraar ggz-behandelingen niet meer als traject. De rekening wordt gestuurd kort nadat de activiteiten (zorgprestaties) plaatsvinden, bijvoorbeeld aan het einde van de maand. Op zo’n rekening kunnen dan bijvoorbeeld 2 of 3 consulten staan. De zorgverzekeraar telt de activiteiten die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

*Het zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz en ggz geleverd door de praktijkondersteuner van de huisarts.

Meer informatie

Wil je uitgebreide informatie over dit nieuwe betaalmodel, bekijk dan deze folder. Heb je vragen, stel deze aan je zorgverzekeraar.