Nieuw project: StigmaTools met impact

Stigma borden met vragen over verslaving en stigma

We zijn het project StigmaTools met impact begonnen samen met Zorgbelang Inclusief, De Bagagedrager en Ixta Noa, met subsidie van ZonMW. Het doel hiervan is om (zelf)stigma bij mensen met een psychische kwetsbaarheid én hun omgeving te verminderen. Verslaving komt vaak voor in combinatie met een andere psychische aandoening, waardoor sprake is van een dubbel stigma. 

Misverstanden en vooroordelen

Over verslaving bestaan nog veel misverstanden en vooroordelen in de samenleving. Stigma’s zoals ‘verslaafd worden is je eigen schuld' of 'ze doen het zichzelf aan', zorgen ervoor dat mensen met een verslaving vaak afgewezen, gemeden of buitengesloten worden.

Als het (dubbel) stigma vermindert, heeft dat een positieve invloed op herstel én weer meedoen in de samenleving, op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg en vrije tijd.

Bespreekbaar maken

Vijf (ervaringsdeskundige) medewerkers van IrisZorg zijn getraind om aan de hand van StigmaTools (zelf)stigma bespreekbaar te maken. In totaal zijn er 20 StigmaTools om in te inzetten bij diverse gelegenheden en doelgroepen. Een deel hiervan is afgeleid van het wellicht bekende bordspel: Een Steekje Los? 

De tools hebben we recent op Appelpop ingezet, afgelopen zaterdag in Tiel. De animo om te praten over verslaving en (zelf)stigma bleek er ver boven verwachting. Veel festivalbezoekers kwamen af op een spel van groot formaat en op festivalborden met stellingen en vragen. Mensen deelden persoonlijke ervaringen met verrassend veel openheid.

Ervaringen delen

Binnen vriendengroepen ontstonden mooie gesprekken. Dit onder andere door een bord met de vraag: hoe reageer je als een goede vriend(in) steeds meer gaat gebruiken? Een jonge vrouw ging het gesprek aan met een van onze ervaringsdeskundigen. Later bleek dat ze hier zelf ook ervaring mee had. Ze had geprobeerd dit te bespreken met een vriendin, wat niet bepaald in dank werd afgenomen. Mede dankzij de persoonlijke ervaringen van onze ervaringsdeskundige, heeft ze besloten weer contact op te nemen en het op andere manieren te proberen. Een van onze mooie ervaringen met StigmaTools. 

Een kleine greep uit de verdere geplande activiteiten waar we StigmaTools inzetten;

  • De zingevingsgroep bij Het Kasteel in Nijmegen
  • De training ervaringsdeskundigheid voor collegae in diverse regio’s
  • Het project  ''Stigmaloze aanpak wijkgerichte GGZ'' in Beuningen
  • Een stakeholdersdag
  • Het Lokaal Compliment 7 december, een groot vrijwilligersfeest in Nijmegen