Jeugd FACT Nijmegen ontvangt keurmerk Jeugd Flexible ACT

Jeugd FACT Nijmegen van IrisZorg heeft het keurmerk Jeugd Flexible ACT ontvangen van het CCAF. Het team werd bekroond met een eindscore van 7,8. 

Het CCAF, opgericht in 2008, wil de modelgetrouwe toepassing van ACT, FACT, HIC en andere effectieve modellen en programma’s voor de doelgroep mensen ernstige psychiatrische aandoeningen bevorderen. 

Kwaliteit zorg

Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams. 

Cliënt centraal

Het CCAF zegt over het Jeugd FACT: ''Het team kenmerkt zich door de enorme kennis en deskundigheid op het gebied van verslavingsinterventies. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de jongeren binnen de maatschappelijke opvang. Jongeren in de maatschappelijke opvang worden standaard ingeschreven bij het team, ook al blijven zij soms maar kort in de opvang.

Het betreft een zeer betrokken en bevlogen team. De cliënt staat centraal in de behandeling. Het uitgangspunt zijn de wensen en de krachten van de cliënt; krachten worden systematisch geïnventariseerd middels de krachteninventarisatie van Krachtwerk. De behandelmogelijkheden zijn groot en divers met verschillende psychologen werkzaam in het team.''

Werkwijze

Het Jeugd FACT Nijmegen is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF: http://ccaf.nl/keurmerkregister/

Het CCAF voert jaarlijks ruim 100 audits uit bij ACT- en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op www.ccaf.nl. Het CCAF is bereikbaar via info@ccaf.nl.