Je heb nu online inzage in je dossier

Jouw dossier is van jou, vinden wij. Daarom kun je je informatie uit het persoonlijk dossier teruglezen. Dit kan in Minddistrict. Hiermee wil IrisZorg cliënten meer zelfregie geven en herstel vergroten.