Het stigma voorbij - destigmatiserend werken in de ggz/verslavingszorg 13 maart

Verslavingskunde Nederland geeft je vrijdag 13 maart handvatten voor destigmatisering die je in je eigen werk kunt gebruiken. Dit is vanuit de Programmalijn Sociale Inclusie in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma en Kenniscentrum Phrenos bij ‘Het stigma voorbij’

Wat wel of niet als stigmatiserend wordt ervaren, kan per cliënt, per hulpverlener en ook per situatie verschillen. Destigmatiserend werken is vooral een zoektocht, waarvan het (gezamenlijk) reflecteren op het eigen professionele handelen een essentieel onderdeel uitmaakt.

Maar ik stigmatiseer toch niet? Nou, soms wel en vaak met de beste bedoelingen. Specifiek gaan we deze middag in op stigma in verslaving. Zonder oordeel en met een open mind.

Een interactieve bijeenkomst voor iedereen die werkzaam is in de ggz/verslavingszorg die ook wil dat cliënten zich niet uitgesloten maar juist verbonden voelen.

Je wordt gevoed met de laatste inzichten, voorbeelden, onderzoeken en tools tijdens een plenaire inleiding en een aantal workshops waar je uit kunt kiezen.

En er is ruimte voor ontmoeting.

Bekijk het programma hier. 

Meld je hier aan. 

N.B. We vragen geen inschrijfgeld maar wel een keuzegift voor twee initiatieven die wij steunen te weten Dag van Herstel en Socialrun. Verslavingskunde Nederland sponsort beide jaarlijks en kan dat met dit geld blijven doen.