Extra aandacht voor LVB vanuit IrisZorg

Verslaving in combinatie met een licht verstandelijke beperking komt relatief veel voor. Dit percentage ligt nog hoger binnen onze beschermde woonvoorzieningen. Vandaar dat we onze diagnostische fase, de focusbepaling en onze vragenlijst-eerste-gesprek LVB-attent hebben gemaakt. We hebben daarnaast een (individueel) behandelaanbod: de vereenvoudigde CRA-vaardigheidstraining.

Om de aandacht te vergroten binnen de teams, heeft ieder team sinds kort een aandachtsfunctionaris LVB in het midden.

In 2019 richten we opnieuw een taskforce LVB op. Hiermee ontwikkelen we een nieuwe werkwijze voor de opvang en woonvoorzieningen.

We zijn er trots op dat we deze specifieke doelgroep op deze manier beter kunnen begeleiden en/of behandelen.