Elkaar ontmoeten in herstel in Nijmegen

Ontmoetingsplek

De Ontmoetingsplek is een nieuw opgestarte plek in Nijmegen waar mensen die werken aan hun herstel welkom zijn. Herstelondersteuners en ervaringsdeskundigen gaan graag met bezoekers in gesprek om samen te onderzoeken waar iemand bij geholpen is. Dit zijn bijvoorbeeld praktische zaken als postadres, huisvesting, financiële zaken en dagbesteding. Er is ruimte voor een praatje, bijvoorbeeld tijdens een wandeling. Vragen die spelen kunnen mensen bespreken, zoals waar je passie of motivatie ligt of wat je drijfveer is. De Ontmoetingsplek wil hierin graag iets betekenen. 

Activiteiten

Elke dinsdagochtend is er het Hersteluurtje. Dit is een ontwikkelconcept waarin herstelondersteuners en ervaringsdeskundigen bezoekers vragen om input. Naast het gesprek over herstel is er ruimte om samen activiteiten te ondernemen. In het weekend bereiden we met liefde een maaltijd, waarvan mensen tegen een kleine prijs kunt genieten. Op maandagen komt van Praktijk Buitenzorg een basisarts die zich vrijwillig inzet voor de bezoekers van De Ontmoetingsplek. Vanaf ongeveer 10:30 uur kunnen mensen terecht voor een gratis consult.

Samen blijven leren

Ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en bezoekers dragen samen deze voorziening. Onder het personeel heerst er een veilige sfeer waardoor we een voedingsbodem scheppen om te kunnen leren. Herstelondersteuners maken kennis met het werken met cliënten. Aangezien hier een nieuw team staat, zetten we in op kennismaking met organisaties waar de bezoekers profijt van kunnen hebben.

Adres Ontmoetingsplek

De locatie is het Kasteel in Nijmegen aan de Bijleveldsingel 10 in Nijmegen. De Ontmoetingsplek is open van maandag t/m zondag vanaf 8.30 tot 15.45 uur. 365 dagen per jaar.