WijkGGZ regio Rivierenland Nijmegen

Tiel Betuwe WijkGGZ

Over ons

Integrale GGZMet WijkGGZ slaan zorgpartners Pro Persona, IrisZorg, Pluryn en RIBW Nijmegen & Rivierenland de handen ineen voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor (onder andere psychisch) kwetsbare wijkbewoners en hun naasten. WijkGGZ is met teams van GGZ-professionals en ervaringsdeskundigen actief in verschillende wijken in de regio Nijmegen en in de regio Rivierenland. Hierdoor kunnen we vroeg signaleren, snel starten en kortdurend ondersteunen.

WijkGGZ werkt aanvullend op de buurtteams en huisartsen en ondersteunt met GGZ-expertise. De teams richten zich op vroegtijdige signalering, door specialistische expertise in te zetten en behandeling en begeleiding samen te laten komen.

Wat doen wij Wij bieden laagdrempelige, kortdurende ondersteuning en kijken op een andere manier naar oplossingen door in te zetten op herstel ondersteunende hulp. Een WijkGGZ-traject start met een Herstel Ondersteunende Kennismaking van één of twee gesprekken, waarin we samen met jou onderzoeken wat er nodig is. Waar mogelijk, sluit ook iemand uit jouw netwerk aan. Dit kan een familielid, een buur of een goede vriend zijn.

In elk team werkt een ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundigen dragen bij aan het bieden van hoop en perspectief op herstel doordat zij spreken vanuit hun eigen ervaring.

De Herstel Ondersteunende Kennismaking vindt plaats met een maatschappelijk hulpverlener of (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige en een ervaringsdeskundige die het voortouw neemt.

In de regio Rivierenland is er een WijkGGZ team voor de gemeenten:

 • Culemborg*
 • West Maas en Waal & Druten
 • Tiel
 • West Betuwe
 • Neder-Betuwe en Buren

*In de gemeente Culemborg is er een samenwerking met Maatman Zorggroep in plaats van met Pluryn.

Verschillende teams In de regio Nijmegen is er een WijkGGZ team actief in:

 • Nijmegen Dukenburg en Lindenholt
 • Nijmegen-Zuid
 • Nijmegen-Midden en Nijmegen-Nieuw-West
 • Nijmegen-Oost en Nijmegen-Centrum
 • Nijmegen-Oud-West en Nijmegen-Noord
 • Gemeente Wijchen

Privacyregeling
Jouw privacy is voor ons belangrijk. Je aanmelding en de daarin opgenomen persoonsgegevens verwerken wij in ons registratiesysteem. In de ‘Privacyverklaring WijkGGZ’ lees je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, waar je vragen over privacy kunt stellen en waar je een klacht kunt indienen als je vindt dat we niet correct met jouw persoonsgegevens of de afhandeling van je vragen omgaan.

Info voor verwijzers
Ben je huisarts of praktijkondersteuner huisarts (POH)? Dan kun je iemand aanmelden bij de WijkGGZ voor een Herstel Ondersteunende Kennismaking en persoonsgerichte (behandel)interventies en/of kortdurende behandeling.

Ben je medewerker van het sociaal wijkteam of een andere partner in de wijk? Dan kun je na consultatie en advies van professionals uit het WijkGGZ-team mensen doorverwijzen voor een Herstel Ondersteunende Kennismaking en persoonsgerichte (behandel)interventies en/of kortdurende behandeling.

Adres

WijkGGZ
Rivierenland

Telefoon en e-mail

Telefoon: 088-606 1600