Trajectbegeleiding

Elke deelnemer aan Werken bij IrisZorg heeft een individueel trajectplan en een eigen trajectbegeleider. Samen gaan zij aan de slag met het maken van stappen op de werkladder.
Als u een cliënt aanmeldt voor Werken bij IrisZorg volgt eerst een kennismakingsgesprek tussen uw cliënt en de trajectbegeleider. Tijdens dit gesprek wordt in kaart gebracht welke achtergrond de cliënt heeft, waar de kansen liggen en wat de valkuilen zijn. Daarnaast wordt besproken op welke plek de cliënt het best tot zijn recht komt. De trajectbegeleider legt de uitkomst van dit gesprek vast in een trajectplan en plaatst de cliënt zo snel mogelijk op een werkplek.

Twee weken na de eerste werkdag vindt de eerste evaluatie plaats. Daarin wordt samen met de cliënt gekeken naar de vorderingen en wordt besproken of het nodig is om bij te sturen of aanpassingen te doen. Ook worden vervolgafspraken vastgelegd. Deze werkwijze blijft gedurende de trajectbegeleiding steeds van kracht: tijdige en cliëntgericht aanpassingen bieden houvast voor doorstroom naar volgende stappen op de werkladder. Op die manier worden cliënten zo zelfstandig mogelijk waardoor professionele hulp en begeleiding stap voor stap kan worden afgebouwd.