Consulteren verslavingsarts

Bent u verwijzer en heeft u een vraag over uw patiënt of over de juiste verwijzing? Bij IrisZorg kunt u tijdens kantooruren een verslavingsarts consulteren.

Telefonische consultatie

Verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en bedrijfsartsen) kunnen binnen kantooruren een verslavingsarts consulteren over hun patiënt en de juiste verwijzing. Buiten kantooruren is de crisisdienst GGZ het aanspreekpunt voor acute vragen van verwijzers/huisartsposten over patiënten met verslavingsproblemen. De medische achterwacht van IrisZorg is buiten kantoortijden wel bereikbaar voor de crisisdienst. 

Overeenkomst met huisartsen

IrisZorg heeft met diverse huisartsen Zorggroepen een overeenkomst voor consultatie gesloten met als doel de patiënt langer in de eerste lijn (huisarts/POH) te behandelen. De huisarts kan schriftelijk/digitaal, telefonisch of face to face een consult aanvragen voor de patiënt met een GZ-psycholoog, verslavingsarts of psychiater. Dit consult wordt binnen een week gepland. Na het consult vindt er een terugkoppeling plaats aan de huisarts en wordt het consult gefactureerd.
Uw Zorggroep kan u informeren over het bestaan van een overeenkomst voor consultatie. Wanneer deze overeenkomst nog niet aanwezig is, wil IrisZorg deze graag met uw Zorggroep aangaan.
 
Voor consultatie en informatie: T 088 – 606 1600