Verwijzing verslaving

IrisZorg biedt behandeling aan mensen die een (dreigend) probleem hebben met een verslaving. Wij bieden zowel Specialistische GGZ als Basis GGZ.

Verwijzing via de huisarts 

U kunt mensen naar IrisZorg verwijzen voor: 

 • Specialistische GGZ

  Bij misbruik of afhankelijkheid van middelen met ernstige, risicovolle en/of complexe bijkomende problemen kunt u uw patiënten verwijzen naar de Specialistische GGZ van IrisZorg.

 • Basis GGZ (kort, middel, intensief)

  Bij misbruik of afhankelijkheid van middelen zonder ernstige, risicovolle of complexe problemen kunt u uw patiënten verwijzen naar de Basis GGZ van IrisZorg
   

Wilt u als huisarts uw patiënt verwijzen naar IrisZorg. Dit kan op verschillende manieren:

 • Via ZorgDomein > typ dan verslaving in het zoekveld of kies in het menu voor psychiatrie/GGZ >relevante leeftijscategorie en dan voor verslavingszorg en psychiatrie
 • Via een per post verstuurde verwijsbrief met onderstaande voorwaarden (zie U bent verwijzer, maar geen huisarts)

Wilt u meer informatie, of telefonisch overleg? Bel ons op nummer 088-606 1600.

De cliënt meldt zich zelf aan

Cliënten die zich zelf aanmelden voor verslavingsbehandeling hebben daarvoor een verwijsbrief van de huisarts nodig. 

U bent verwijzer, maar geen huisarts

U wilt uw cliënt aanmelden bij IrisZorg, maar u bent geen huisarts. Stuur een verwijzing die voldoet aan onderstaande voorwaarden. Op de verwijzing staat:

 • de naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld;
 • een handtekening en/of een praktijkstempel;
 • een datum, maximaal zes maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact);
 • Specialistische GGZ of Basis GGZ;
 •  de argumentatie voor de keuze Specialistische GGZ of Basis GGZ, met gebruikmaking van de vijf landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport): vermoeden op een DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.