Verwijzing verslaving

IrisZorg biedt behandeling aan mensen die een (dreigend) probleem hebben met een verslaving. Wij bieden zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ.

Verwijzing via de huisarts

U kunt mensen naar IrisZorg verwijzen voor: 

  • Basis GGZ (kort, middel, intensief) 
  • Specialistische GGZ 


Wilt u als huisarts uw patiënt verwijzen naar IrisZorg. Dit kan op verschillende manieren:

Wilt u meer informatie, of telefonisch overleg? Bel ons op nummer 088-606 1600.

De cliënt meldt zich zelf aan

Cliënten die zich zelf aanmelden voor verslavingsbehandeling hebben daarvoor een verwijsbrief van de huisarts nodig. 

U bent verwijzer, maar geen huisarts

U wilt uw cliënt aanmelden bij IrisZorg, maar u bent geen huisarts. Gebruik dan het  Aanmeldformulier verwijzers.