Lesmateriaal: Drinken, roken en blowen

Instructie lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs
Dat alcohol, drugs en sigaretten schadelijke gevolgen kunnen hebben, verdient zeker bij jongeren alle benodigde aandacht. Door als docent duidelijk grenzen te stellen, kunt u de houding en het gedrag van uw leerlingen beïnvloeden.
Speciaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn lesboeken en e-learningmodules ontwikkeld over drinken, roken en blowen op verschillende onderwijsniveaus: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Bij het lesmateriaal hoort een lesinstructie voor docenten.

Voor wie

  • Docenten in het voortgezet onderwijs.

Wat leert u

In de instructie wordt het lesmateriaal toegelicht en de lesmethodiek behandeld.

Folder (pdf):