Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Training voor barvrijwilligers
Buurt- en clubhuizen, sportkantines, scholen, jongerencentra en studentenverenigingen: meestal staan er vrijwilligers achter de bar. Een biertje tappen hebben ze vaak snel onder de knie. Maar hoe gaan ze om met lastige klanten? Of met klanten onder de 18 jaar?
Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van barvrijwilligers? De Drank- en Horecawet geeft richting. In deze training leren de vrijwilligers hoe ze met die verantwoordelijkheid om kunnen gaan.

Voor wie

  • Barvrijwilligers van niet-commerciële instellingen en verenigingen.

Wat leren de vrijwilligers

In een quiz krijgen de deelnemers meer informatie over alcohol. Daarnaast leren ze de belangrijkste regels uit de Drank- en Horecawet en de eisen die gelden tijdens een bardienst. Vervolgens gaan de vrijwilligers in oefeningen aan de slag met (lastige) praktijksituaties. Hoe kun je bijvoorbeeld op een goede manier weigeren iemand alcohol te schenken?