Over speed

Speed heeft een oppeppende werking. Daardoor verandert uw stemming en gedrag. U voelt meer energie. Wanneer uw vermoeid bent, voelt u dat niet meer. Dat u meer energie voelt, kan doorschieten in opgefokt gedrag en rusteloosheid. U raakt sneller geïrriteerd en/of wordt agressief. Het gebruik kan u ook alerter en vrolijker maken. Onder invloed van speed voelt u zich zekerder. Uw denkt dan de hele wereld aan te kunnen.

Hoe werkt speed?

De werkzame stof van speed is (meth)amfetamine. De werkzame stoffen stimuleren het centrale zenuwstelsel. Het versnelt de hartslag en ademhaling en verhoogt de bloeddruk. Bij snuiven komt de werkzame stof via het neusslijmvlies in het bloed. Het effect komt binnen een paar minuten. Bij spuiten werkt de stof vrijwel onmiddellijk. Amfetamine werkt door tot ongeveer acht uur na gebruik. Uiteraard is de duur van de werking ook afhankelijk van de dosering. Bij speed treedt het lichamelijke verschijnsel tolerantie op. Dit betekent dat een gebruiker bij regelmatig gebruik steeds meer nodig heeft om hetzelfde effect te voelen. Dit is ook risicovol.

Risico’s van speed

  • Gevaarlijk voor mensen met een zwak hart, hoge bloeddruk, suikerziekte en epilepsie.
  • Speed gebruik verdoezelt de grenzen van vermoeidheid. De gebruiker kan hierdoor reserves aanspreken. Dit leidt tot uitputting.
  • Speed wordt vaak vermengd met andere stoffen. Hierdoor kent de gebruiker de samenstelling niet en kan verrast worden door onverwachte en ongewenste effecten. Dit betekent ook dat er extra risico’s zijn.
  • Langdurig gebruik van speed zorgt voor verlies van eetlust en verminderde weerstand.
  • Negatieve gevolgen van frequent gebruik zoals prikkelbaar, depressief of agressief worden. Soms leidt dit tot waanvoorstellingen, achterdocht en verwarring. 

Meer informatie over cocaïne en het gebruik vindt u in het boek Van alcohol tot XTC.