Over cocaïne

Cocaïne heeft een oppeppende werking. Daardoor verandert uw stemming en gedrag. U voelt meer energie. Wanneer uw vermoeid bent, voelt u dat niet meer. Het gebruik kan u alerter en vrolijker maken. Onder invloed van cocaïne voelt u zich zekerder en u hebt meer (zelf) vertrouwen. U denkt dan de hele wereld aan te kunnen en uw zelfkritiek verdwijnt. Zelfvertrouwen kan veranderen in overmoed.

Hoe werkt cocaïne?

In cocaïne zit de werkzame stof cocaïnehydrochloride. De werkzame stoffen stimuleren het centrale zenuwstelsel. Het versnelt de hartslag en ademhaling en verhoogt de bloeddruk. Bij snuiven komt de werkzame stof via het neusslijmvlies in het bloed. Het effect komt binnen een paar minuten. Bij spuiten werkt de stof vrijwel onmiddellijk. Cocaïne werkt vrij kort en heftig. Bij snuiven werkt cocaïne ongeveer 15 minuten tot 1 uur door. Bij spuiten duurt het effect ongeveer 10 minuten. Bij het roken van base (chemisch bewerkte coke) duurt het effect slechts enkele minuten, de cocaïne wordt dan ook vrij snel in het lichaam opgenomen. Uiteraard is de duur van de werking ook afhankelijk van de dosering. Van cocaïne kun je snel geestelijk afhankelijk worden. Dit komt mede door het sterke kortdurende effect. Dit is ook risicovol.

Risico’s van cocaïne

  • Gevaarlijk voor mensen met een zwak hart, hoge bloeddruk, suikerziekte en epilepsie.
  • Cocaïne gebruik verdoezelt de grenzen van vermoeidheid. De gebruiker kan hierdoor reserves aanspreken. Dit leidt tot uitputting.
  • Cocaïne wordt bijna altijd versneden met andere middelen. Hierdoor kent de gebruiker de samenstelling niet en kan verrast worden door onverwachte en ongewenste effecten. Dit betekent ook dat er extra risico’s zijn.
  • Langdurig gebruik van cocaïne zorgt voor verlies van eetlust en verminderde weerstand.
  • Negatieve gevolgen van gebruik zoals waanvoorstellingen, achterdocht hebben en/of verward en neerslachtig zijn.

Meer informatie over cocaïne en het gebruik vindt u in het boek Van alcohol tot XTC.