Hulp via de Basis GGZ

Uw (dreigende) verslaving heeft vrijwel altijd te maken met andere problemen. Daarom bent u bij IrisZorg aan het goede adres. Samen kijken we naar de oorzaak van uw probleem met alcohol, drugs of een andere verslaving. Bij IrisZorg werkt u aan alternatieven voor uw (dreigende) verslaving. Met een kortdurend traject helpen wij u weer op weg.

Behandeling in de Basis GGZ


In de Basis GGZ wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties: 
  • Kort: maximaal 5 gesprekken; doel is het minderen of stoppen met gebruik
  • Midden: maximaal 7 gesprekken; kortdurende verslavingsbehandeling
  • Intensief: maximaal 12 gesprekken; verslavingsbehandeling

Op basis van uw 1e gesprek wordt u ingedeeld bij 1 van deze prestaties. 

Werkwijze 

  • Na uw aanmelding wordt u gebeld om uw inschrijving compleet te maken en maken we meteen met u een afspraak voor een eerste gesprek.
  • In het 1e gesprek wordt bepaald in welk zorgpakket u valt. Deze prestatie wordt vervolgens oo in rekening gebracht bijuw zorgverzekeraar.
  • Uw huisarts informeren we bij de start en na afloop van uw behandeling. En als het zorgpakket daadwerkelijk verandert. 


Behandelplan

Samen met u stellen we een behandelplan op dat passend is bij uw situatie en bij de doelen die u wilt bereiken. Uiteraard evalueert u regelmatig of u de gestelde doelen gaat halen en of uw plan bijgesteld moet worden. 

Gesprekken en online hulpverlening

bij IrisZorg staan de gesprekken staan centraal, maar dit wordt aangevuld met online hulpverlening. U krijgt toegang tot een digitaal platform. Dit is een beveiligde omgeving waar u op het moment dat het u uitkomt werkt aan uw behandeling. Ook kunt u er (op afspraak) beeldbellen met uw behandelaar. 

Daarnaast is het mogelijk dat uw behandelaar u adviseert om deel te nemen aan groepstrainingen, bijvoorbeeld:  

  • een groep gericht op een specifiek probleem (bijvoorbeeld slapen, depressie of ADHD)

Methode

IrisZorg werkt met CRA. Dit is een wetenschappelijk bewezen behandeling die erop gericht is dat u leert dat er alternatieven zijn voor het nemen van alcohol en drugs, of het gamen, gokken of internetgebruik. Meer informatie over CRA.

U zult zien dat er op korte termijn en in een beperkt aantal gesprekken veel effect te bereiken is. 

Kosten 

Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit is afhankelijk van de afspraken die IrisZorg met uw zorgverzekeraar gemaakt heeft. 
De zorg die u binnen de Basis GGZ ontvangt wordt vergoed door de zorgverzekeraar, maar dit wordt eerst verrekend met uw verplicht eigen risico.
Stel u ziet na het 1e gesprek af van behandeling, dan zijn er toch kosten verbonden aan dit gesprek.

Uw zorgverzekeraar kan u meer over de kosten vertellen. 

Keurmerk

IrisZorg heeft ook voor 2016 het keurmerk Basis GGZ ontvangen. Om dit keurmerk te krijgen, moeten we aan een aantal criteria voldoen. 

In deze folder kunt u lezen wat cliënten van hun zorgverlener kunnen verwachten die beschikken over het keurmerk.
Keurmerk Basis GGZ