Van Nachtopvang naar eigen woning

Jaarbericht 2010-2011
Dak- en thuislozen die gebruik maken van de Nachtopvang in Harderwijk, kunnen doorstromen naar Beschermd Wonen. En daarna, een stapje zelfstandiger, naar Begeleid Wonen. De uitbreiding van de woonmogelijkheden biedt hen perspectief en een betere kwaliteit van leven. “We proberen zoveel mogelijk mensen in een traject te krijgen.” Daarnaast zijn er enkele Begeleid Wonen-plekken gereserveerd voor jongeren.

Dankzij geld van de provincie kon de gemeente Harderwijk investeren in de ontwikkeling van maatschappelijke opvang, die hier een regionale functie heeft.  Daarmee kwam een langgekoesterde wens in vervulling: woonvormen waarnaar bezoekers van de Nachtopvang kunnen doorstromen. Maar ook kamers voor jongeren. 

Treetje hoger

De Harderwijker Nachtopvang voor tien personen, biedt vooral ‘bed, bad en brood ‘. In de nieuwe woonvormen krijgen mensen met een indicatie een eigen plek en meer begeleiding. “Ze kunnen werken aan hun drank- of druggebruik en wij zoeken bijvoorbeeld samen met hen naar dagbesteding. Bovendien kunnen ze ‘carrière maken’ op de woonladder: steeds een treetje hoger, steeds zelfstandiger. Van Beschermd Wonen naar Begeleid Wonen naar Begeleid Zelfstandig Wonen”, zegt Willem Zandbergen. Hij is manager Noord-Veluwe en Flevoland.

Zorgplan

IrisZorg krijgt zo meer vat op deze cliënten. “We kunnen nu eerder ingrijpen en een traject uitstippelen met een gericht zorgplan. Verder kunnen we meer drang uitoefenen bij de doorstroming vanuit de Nachtopvang, omdat er een vervolg is. Daarnaast kunnen we dankzij Begeleid Wonen voorkomen dat kwetsbare jongeren wegzinken in steeds grotere problemen.”

Vol

Met de aanpassing van twee huurhuizen en met nieuwbouw van acht appartementen, creëerde IrisZorg zeventien woonplekken, vooral voor Beschermd Wonen. “In maart 2010 zaten we helemaal vol”, vertelt Willem Zandbergen. In juni werd besloten om de Nachtopvang te verbouwen, waardoor er in 2011 nog drie extra plekken voor Beschermd Wonen bijkomen. De tien bestaande nachtopvangbedden worden verdeeld over een kleinere ruimte.

Degenen die eraan toe zijn, kunnen doorstromen naar Begeleid Wonen in een huurhuis of een appartement, elders op de Noord-West Veluwe. “Daarover hebben we afspraken gemaakt met de woningcorporaties.”