Toezicht

Toezicht betekent dat de rechter bepaald heeft dat de afdeling Reclassering een oogje in het zeil houdt en u begeleiding geeft bij het oplossen van uw problemen. In uw vonnis staat hoe het toezicht eruit ziet en hoe lang het duurt. Als toezichthouder heeft de afdeling Reclassering twee functies:

Controleren

De afdeling Reclassering controleert of u zich aan afspraken houdt. Als dat niet zo is, rapporteert uw reclasseringsmedewerker aan justitie. Uw voorwaardelijke straf kan dan worden omgezet in een onvoorwaardelijke straf.

Begeleiden

De afdeling Reclassering vindt het belangrijk dat uw problemen worden opgelost. De kans dat u opnieuw een overtreding begaat, wordt daardoor minder. Uw reclasseringsmedewerker begeleidt u naar de juiste behandelingen en trainingen. Vaak hebben deze te maken met financiën, werk, relaties, gedrag en verslaving.