Privacy en klachten

Privacy

De afdeling Reclassering gaat zorgvuldig met uw privacy om. Er gelden strenge regels voor het doorgeven van uw gegevens aan instanties waarmee de afdeling samenwerkt. Alle afspraken over privacy vindt u in het privacyreglement. U kunt uw begeleider naar dit reglement vragen.

Klacht 

Krijgt u begeleiding vanuit IrisZorg Reclassering? Heeft u een klacht over de begeleiding van IrisZorg? Bespreek dan eerst uw klacht met uw begeleider of de leidinggevende van de begeleider. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich richten tot de landelijke organisatie
Stichting Reclassering Nederland. 


Adres:
Stichting Reclassering Nederland
secretaris van de Klachtencommissie
Postbus 8345
3503 RH Utrecht
Tel 030-232 49 49