Advies

De afdeling Reclassering geeft op verzoek van justitie onafhankelijk advies over uw situatie en over de mogelijkheden om nieuwe misstappen te voorkomen. U bent niet verplicht mee te werken, maar wij raden u aan dit wel te doen. Uw medewerking weegt mee in het oordeel van de rechter.

Advies na aanhouding

Na uw aanhouding kan justitie de afdeling Reclassering vragen om uw dossier grondig door te nemen en op korte termijn een inschatting te maken van het risico op een nieuw strafbaar feit. Justitie wil ook weten of u open zult staan voor behandeling. Het uiteindelijke advies is mede bepalend bij de beslissing van de rechter-commissaris over preventieve hechtenis, schorsing van de zaak of vrijlating in afwachting van het vonnis.

Advies als uw zaak voor de rechter komt

Als uw zaak voor de rechter komt, kan justitie de afdeling Reclassering vragen om een uitgebreid adviesrapport. Hierin worden uw problemen en omstandigheden in kaart gebracht en wordt ook gekeken naar het proces verbaal en dossiers bij justitie. Het adviesrapport met daarin de inschatting over de kans op herhaling en de mogelijkheden om een nieuw delict te voorkomen, wordt met u besproken.