Wegwijzers per regio

IrisZorg is onderverdeeld in 9 regio's: Achterhoek, Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Ede, Flevoland, Noordwest-Veluwe, Nijmegen en Rivierenland. Van elke regio is een beschrijving van het zorgaanbod en de belangrijke contactpersonen beschikbaar. De informatie is bedoeld voor verwijzers (wijkteams en huisartsen) en andere professionals.
In de wegwijzers vindt u een uitgebreide beschrijving, de vouwfolder geeft een verkorte versie. De beschikbare wegwijzers en vouwfolders vindt u hier. De overige wegwijzers en vouwfolders zijn nog in ontwikkeling. 

Wegwijzers

Vouwfolders