Trendonderzoek in middelengebruik (Tendens)

Dit onderzoeksproject bestudeert de trends op het gebied van wonen, werken en middelengebruik in het werkgebied van IrisZorg. Het onderzoek bestaat uit een bronnenstudie, aangevuld met diverse eigen kwantitatieve onderzoeken en een kwalitatief onderzoek onder sleutelfiguren in de regio.

Doelstelling

Welke trends kunnen gevolgen hebben voor de hoeveelheid zorg die gevraagd wordt in de regio? Dit onderzoek probeert die vraag te beantwoorden. Daarnaast kunnen de resultaten ook bijdragen aan geïndiceerde preventie voor bepaalde bevolkingsgroepen, specifieke middelen en/of regio’s.

Locatie

Werkgebied IrisZorg.

Onderzoeksperiode

2003 - heden.

Einddatum en opbrengst

Het onderzoeksproject levert jaarlijks een document op met informatie en adviezen voor IrisZorg en diens samenwerkingpartners. Publicatie van dit document zal elk jaar plaatsvinden rond de maand juni.