Jeugdkliniekmonitor

Sinds december 2011 worden alle cliënten die de Jeugdkliniek in Tiel binnenkomen, beschreven aan de hand van een set meetinstrumenten. Een aantal van deze instrumenten wordt tijdens het behandelproces meerdere keren ingezet.

Doelstelling

De cliënten van de Jeugdkliniek worden gemonitord om informatie te verzamelen die kan worden toegepast in de behandeling. Cliënten en hulpverleners kunnen de ontwikkeling van de cliënt volgen aan de hand van de uitkomsten van vragenlijsten. Daarnaast vormt de monitor een basis voor het opzetten van onderzoek bij de Jeugdkliniek. Tenslotte levert de monitor materiaal dat kan worden aangeleverd in het kader van ROM.

Locatie

Jeugdkliniek IrisZorg Tiel.

Onderzoeksperiode

December 2011 - heden.

Eindresultaat en opbrengst

De monitor heeft een voorlopige looptijd van vijf jaar. Het concrete resultaat is een databestand waarmee informatie kan worden gegenereerd over behandelresultaten bij de Jeugdkliniek. Aan de hand hiervan zullen verschillende publicaties worden voorbereid.