EMDR bij verslaving

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een evidence based behandeling voor een posttraumatische stressstoornis (PTSS).
Hoewel minder onderzocht, wordt EMDR-therapie soms ook met succes toegepast bij de behandeling van andere stoornissen. Een veelbelovend toepassingsgebied is verslaving. Niet verwonderlijk: verslaafde mensen kampen vaak met PTSS. Maar daarnaast zijn er aanwijzingen dat de verslaving zelf mogelijk ook behandeld kan worden met EMDR-therapie.

Doelstelling

Voor een promotie-onderzoek zijn meerdere studies uitgevoerd om vast te stellen of EMDR-therapie inderdaad een effectieve behandelmethode is om trek en de kans op terugval te verkleinen. Als eerste hebben we een proof of concept-studie naar het effect van een minimale EMDR-interventie bij rokers op de Radboud Universiteit in Nijmegen uitgevoerd. Vervolgens hebben we onderzoek gedaan naar instrumenten en een model voor terugval om zo de mogelijke werking van EMDR-therapie bij verslaving in te bedden en te begrijpen. Tot slot hebben we onderzoek gedaan (in de vorm van een multiple baseline studie en een randomized clinical trial; RCT) naar de uitvoerbaarheid, de acceptatie en de mogelijke effectiviteit van een ontwikkeld behandelprotocol in de klinische praktijk bij patiënten met primaire alcoholafhankelijkheid.

Locatie

De studies worden uitgevoerd bij de Radboud Universiteit en IrisZorg.

Onderzoeksperiode

Januari 2011 – najaar 2017 (hele promotietraject)

Einddatum en publiciaties

Onderstaande publicaties zijn gerelateerd aan het promotieonderzoek en een deel ervan zal begin 2018 worden gebundeld in een te verdedigen proefschrift.

2014
 • Markus, W., Kruijk, C. de, Weert-Van Oene, G. de, Becker E. & Jong, C. de (2014). One size fits few. Een pleidooi voor geïntegreerd behandelen van PTSS en verslaving. Dth, 34(3), 180-201.
 • Markus, W. & van Rens, L. (2014). EMDR en mindfulness: aanvullende methodieken op de cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik? In G.M. Schippers, M.M. Smeerdijk en M. J.M. Merkx (red.), Handboek cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik en gokken (pp. 394-410). Utrecht: Perspectief Uitgevers.

2015
 • Markus, W., Weert-Van Oene, G. de, Becker, E.S. & Jong, C. de (2015). A multi-site randomized study to compare the effects of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) added to TAU versus TAU to reduce craving and drinking behavior in alcohol dependent outpatients: study protocol. BMC Psychiatry, 15:51.

2016
 • Markus, W. & Hornsveld, H.K. (2016). EMDR en verslaving. In H-J Oppenheim, H. Hornsveld, E. ten Broeke en A. de Jongh (red.), Praktijkboek EMDR, deel II. Casusconceptualisatie en specifieke patiënten groepen (pp. 437-491), Amsterdam: Pearson.
 • Markus, W., Weert-Van Oene, G. de, Woud, M., Becker E. & Jong, C. de (2016). Are addiction-related memories malleable by working memory competition? Transient effects on memory vividness and nicotine craving in a randomized lab experiment, Behav Ther Exp Psychiat, 52, 83-91.

2017
 • Markus, W., Burk, W. J., Weert-Van Oene, G. de, Engel, C., Becker E.S. & Jong, C. de (in press). Psychometric validation of the Dutch version of the Desire Thinking Questionnaire (DTQ-D). European Journal of Psychological Assessment.
 • Markus, W. & Hornsveld, H. (2017). EMDR interventions in addiction. Journal of EMDR Practice and Research, 11(1), 3-29.
 • Markus, W., Hornsveld, H. K., Burk, W. J., Weert-Van Oene, G. de, Becker, E. S. & Jong, C. de (in preparation). Addiction-focused Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapy as an adjunct to regular addiction treatment: results from a randomized clinical trial.
 • Markus, W., Kruijk, C. de, Weert-Van Oene, G. de, Becker E. & Jong, C. de (in preparation). Adjunctive Addiction-Focused EMDR Therapy in Outpatients with Alcohol Use Disorder. A Multiple Baseline Study.
 • Markus, W., Reenen, L. van, Burk, W. J., Weert-van Oene, G. de, Becker, E. S. & Jong, C. A. J. de (in preparation). The influence of cognitive processing styles on tonic alcohol craving in recently detoxified inpatients. A moderated mediation analysis.
 • Qurishi, R., Markus, W. Habra, M. J. M., Bressers, B., & Jong, C. de (2017). EMDR therapy reduces intense treatment-resistant cravings in a case of gamma-Hydroxybutyric acid addiction. Journal of EMDR Practice and Research, 11(1), 30-42.

Fondsen

De RCT is tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van: 

Fonds Psychische Gezondheid
 
Vereniging EMDR Nederland  

EMDR Research Foundation