Kwaliteit van de zorg

Bij IrisZorg staat de kwaliteit van de zorg voorop. De uitgangspunten van de kwaliteit van de zorg zijn vastgelegd in het kwaliteitsstatuut. Om de kwaliteit van de zorg op hoog niveau te houden, gebruiken wij diverse onderzoeken onder onze cliënten.

Kwaliteitsstatuut IrisZorg

Het kwaliteitsstatuut beschrijft 
  • de wijze waarop de integrale zorg voor de individuele cliënt is georganiseerd 
  • de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen

Uitgangspunt is dat de autonomie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar is. 

Lees het kwaliteitsstatuut IrisZorg

ROM, Routine Outcome Monitor 

Op verschillende momenten tijdens de behandeling, krijgen onze cliënten een vragenlijst voorgelegd over hun zorgtraject. Deze resultaten geven de resultaten weer. De hulpverlener en de cliënt bespreken samen de resultaten en zonodig wordt de behandeling of begeleiding aangepast. Deze herhaalde metingen wordt ROM genoemd.