Stichting Werkplaats De Hulsen

Werkplaats De Hulsen in Nijmegen is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Werkplaats De Hulsen, zoals ook wettelijk voorgeschreven.
RSIN / Fiscaal nummer 002969610
Contactgegevens Nieuwe Dukenburgseweg 15
6534 AD Nijmegen
Bestuur Het bestuur wordt gevormd door het bestuur van de Stichting IrisZorg.
Doelstelling Het verschaffen van aangepaste arbeid en activiteiten aan personen die verblijven in De Hulsen en aan personen die niet verblijven in De Hulsen maar die om therapeutische en/of maatschappelijke redenen worden toegelaten tot het verrichten van aangepaste arbeid, zulks ter beoordeling van het bestuur.
Beloningsbeleid / (financieel) verslag  De informatie vindt u in de jaarverslagen van IrisZorg.