Stichting tot Steun aan het Werk

Stichting tot Steun aan het Werk van de Stichting IrisZorg is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van stichting tot Steun aan het Werk van de Stichting IrisZorg, zoals ook wettelijk voorgeschreven.
RISN / fiscaal  nummer 815803382
Contactgegevens Kronenburgsingel 545
6831 GM Arnhem
Bestuur Dhr. mr. A.G. Coumans
Dhr. ir. P. Koburg
Mevr. C.A.M. Bongers
Dhr. drs. J.A. de Ruiter
Dhr. drs. R.C.A. de Veen
Dhr. drs. E.J. Wiebes
Mevr. C.P.M. Teunissen
Doelstelling De stichting stelt zich ten doel steunverlening aan het werk van de Stichting IrisZorg en de met haar verbonden instellingen. De stichting tracht dit te bereiken door: 
- het verzorgen en verlenen van financiële steun aan activiteiten en projecten van de Stichting IrisZorg, in het bijzonder wanneer deze projecten van innovatieve aard zijn
- het wekken van belangstelling voor en het bekend maken van het werk en zienswijzen van de Stichting IrisZorg
- het ondersteunen van studie en de uitwisseling van inzichten en ervaringen op het gebied van maatschappelijke opvan en van verslavingszorg in het bijzonder, de hulpverlening daarbij en de beleidsvoering terzake
- het aanwenden van ale overige wettelijke middelen welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn
Beloningsbeleid / verslag Deze info vindt u in de statuten
Financiële verantwoording Financieel verslag