Stichting IrisZorg

IrisZorg is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van stichting IrisZorg, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

Contactgegevens

RSIN / Fiscaal nummer  8158.48.493
 
Contactgegevens                                 Stichting IrisZorg
Kronenburgsingel 545
6831 GM Arnhem
tel 088-606 1600
Bestuur Leden Raad van Bestuur:
Don Olthof, voorzitter
Wim Foppen
Beleidsplan Meerjaren beleidskoers
Doelstelling IrisZorg heeft als doel in brede zin zorg te bieden aan mensen die al dan niet tijdelijk dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden en aan mensen met verslavingsproblemen in de meest ruime zin. 
Beloningsbeleid / verslag van de uitgeoefende activiteiten De informatie vindt u in de Jaarverslagen van IrisZorg
Financiële verantwoording Hier vindt u de Jaarverslagen van IrisZorg