ANBI

IrisZorg is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Bij IrisZorg is niet alleen de Stichting IrisZorg ondergebracht, maar ook de Stichting Werkplaats De Hulsen, Stichting Samenwerkingsverband Welzijn Arnhem (RSIN 2988501) en Stichting tot Steun aan het Werk van de Stichting IrisZorg. Hieronder kunt u de gegevens vinden met betrekking tot de ANBI-status van de stichtingen, zoals ook wettelijk voorgeschreven.