Forensisch poliklinische zorg

Poliklinische behandeling aan justitiabelen die kampen met een verslavingsstoornis en tevens meervoudige problemen hebben. Dit is mogelijk op 11 Poliklinieken door heel Gelderland. In de regio Nijmegen bieden we daarnaast een uniek behandelaanbod (forensisch poliklinische verslavingszorg) dat bestaat uit een geïntegreerde aanpak van IrisZorg en Kairos waarbij de forensische, verslavings- en psychiatrische problematiek in samenhang benaderd worden.

Intake

De behandeling begint met een intakegesprek. Dit vindt plaats op de polikliniek van IrisZorg aan de Tarweweg in Nijmegen. Daarbij gaat het om problemen, klachten, verwachtingen en wensen. Ook de oorzaken en omstandigheden die een rol spelen, komen aan bod. Als één gesprek niet voldoende is om de situatie in kaart te brengen, volgt een tweede gesprek of aanvullend onderzoek.

Plan van aanpak

Het team van IrisZorg en Kairos stelt een advies op voor de aanpak van de problematiek. Als de cliënt akkoord is, wordt een behandelplan opgesteld dat de cliënt ondertekent.

Trajectbegeleider

Iedere cliënt krijgt een vaste contactpersoon waarmee regelmatig contact is. Daarnaast krijgt de cliënt met andere specialisten te maken, zoals een arts, een psychiater of een therapeut.

Einde behandeling

Na afloop van een behandeling bekijken cliënt en trajectbegeleider of er voldoende vooruitgang heeft geboekt. Uitgangspunt daarbij is de kans op nieuwe strafbare feiten. Is die kans niet voldoende afgenomen? Dan is verdere behandeling nodig en wordt het behandelplan aangepast.