Forensisch klinische zorg

Verslavingsbehandeling waarbij in een intramurale omgeving wordt gewerkt aan de verslavingsstoornis in combinatie met eventueel andere psychiatrische problemen.
Bij klinische opname is een vonnis noodzakelijk plus een indicatiestelling van het HIFP/IFZ.