Forensisch Beschermd Wonen

Beschermd Wonen voor justitiabelen (met en zonder verslavingsproblemen) gericht op het verbeteren van de zelfredzaamheid van de cliënten. Indien nodig zijn er mogelijkheden tot specialistische behandeling. Het doel is om de cliënten op een verantwoorde wijze te laten terugkeren naar de maatschappij.

Binnen alle woonvoorzieningen van IrisZorg is ruimte voor cliënt forensische zorg. Meer informatie over de locaties en onze werkwijze vindt u bij de algemene informatie over Wonen bij IrisZorg op deze website. 

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland

Op Het Hoogeland is Beekbergen bieden we in een open setting begeleiding aan gedetineerden. Plaatsing kan direct vanuit detentie of vanuit een GGZ-instelling.  
Er is ruimte voor 10 mannen of vrouwen vanaf 18 jaar. 
Cliënten uit heel Nederland kunnen worden aangemeld. De indicatiestelling vindt plaats door Reclassering, NIFP of PMO. 
Meer informatie? Mail naar forensischwonen@iriszorg.nl