Uw plichten

Bij IrisZorg gaan we met respect met elkaar om. Dit verwachten we ook van u. Afspraken over rechten en plichten zorgen voor een prettige manier van samenwerken.

Wat zijn uw plichten

  • Iedere IrisZorg-locatie heeft eigen leefregels. We verwachten dat u zich houdt aan deze regels.
  • U informeert uw behandelaar of begeleider zo goed en volledig mogelijk en werkt zoveel mogelijk mee aan uw behandeling of begeleiding.
  • U gaat vertrouwelijk om met de informatie die u krijgt van andere cliënten, bijvoorbeeld tijdens groepsbijeenkomsten.
  • U heeft een geldig identiteitsbewijs.
  • U bent ingeschreven bij een zorgverzekeraar.
  • We verwachten van u dat een WA-verzekering heeft, waarbij de aansprakelijkheid voor schade geregeld is. Mocht dit niet het geval zijn, dan adviseren we u dit alsnog te doen.
  • Wij verwachten van u dat u uw financiële verplichtingen nakomt.

Algemeen: wat zijn de regels? 

  • Bij agressie of het dreigen daarmee spreken wij u hierop aan en doen wij, waar nodig, aangifte bij de politie.
  • Alcohol, drugsgebruik, ongeoorloofd medicijngebruik en/of gokken zijn in de openbare ruimtes niet toegestaan. De enige uitzondering hierop is gebruik in de daarvoor bestemde gebruikersruimten.
  • Cliënten die bij IrisZorg wonen, mogen soms wel alcohol of drugs gebruiken in hun eigen kamer. Hierover worden persoonlijke afspraken gemaakt.