Visiedocument

Zorg doe je samen: zo heet het visiedocument dat de cliëntenraad van IrisZorg heeft geschreven.
De cliëntenraad wil de Raad van Bestuur van IrisZorg niet alleen adviseren, maar ook samen met de organisatie actief meedenken en meewerken aan het verbeteren van de zorg. In het visiedocument staat beschreven wat de cliëntenraad belangrijk vindt voor cliënten en wat zij van IrisZorg verwacht. Het visiedocument dient als basis om concrete werkafspraken met de Raad van Bestuur te maken.