Woonbegeleiding

IrisZorg geeft begeleiding aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te (blijven) wonen en begeleiding aan mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Daarbij gaat het om Begeleiding Thuis en om Wonen bij IrisZorg.

Begeleiding Thuis

Mensen krijgen hulp en begeleiding van IrisZorg om zelfstandig te (blijven) wonen. Het doel van deze Ambulante Hulpverlening is om huisuitzetting te voorkomen of om cliënten het laatste zetje te geven op weg naar zelfstandig wonen zonder hulp of begeleiding. 
De cliënten bepalen zelf de doelen waar ze aan werken en krijgen hulp en advies van IrisZorg. Iedere cliënt krijgt een vaste begeleider van IrisZorg die gezamenlijk een zorgplan opstelt waarbij gekeken wordt naar kwaliteiten en talenten van de cliënt en gewerkt wordt aan haalbare doelen. 

Wonen bij IrisZorg

IrisZorg heeft diverse woonvoorzieningen voor cliënten waar ze begeleiding op maat krijgen variërend van enkele uren per week tot 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
Het gaat meestal om groepswoningen waar iedere cliënt een eigen zit-slaapkamer heeft. Ook kan het gaan om een woning die op naam van IrisZorg staat. 

Het uitgangspunt is dat de cliënten zelf stappen zetten op weg naar een zelfstandige vorm van wonen. Daarbij krijgen ze begeleiding van een vaste persoonlijk begeleider van IrisZorg. Aandacht voor een goede daginvulling met dagbesteding of werk behoort altijd tot een vast onderdeel van het begeleidingsplan.  

Sommige mensen hebben langerdurend of blijvend hulp van IrisZorg nodig.