Werk & Dagactiviteiten

In de aanpak van IrisZorg is een goede daginvulling onderdeel van het zorg- en begeleidingsplan van iedere cliënt. Het gaat daarbij om dagbesteding, arbeidsgewenning, scholing, werk.
Het aanbod van IrisZorg is niet alleen gericht op cliënten van IrisZorg, maar ook cliënten van andere zorgaanbieders, UWV, gemeenten en re-integratiebureaus zijn welkom. 

IrisZorg biedt op iedere locatie activiteiten voor dagbesteding en (vrijwilligers)werk.
Meer informatie over het aanbod vindt u op de pagina Werk.