Jeugdkliniek

De Jeugdkliniek in Nijmegen biedt hulp aan jongeren tot 23 jaar met problemen met alcohol, drugs, gokken, internet of gamen (of een combinatie hiervan). Ons behandelaanbod is intensief, kort en eigentijds! In een periode van 2 weken tot maximaal 3,5 maanden helpen we je om grip te krijgen op je verslaving en alle problemen die daarmee samen hangen!
IrisZorg neemt jongeren uit het hele land op. Dit zijn gemotiveerde jongeren die op vrijwillige basis met hun verslaving willen stoppen. Incidenteel gaat het om een jongere op met een justitiële maatregel.

Jongeren die in de regio van IrisZorg wonen, starten de behandeling bij de Polikliniek Jeugdbehandeling van IrisZorg. Tijdens en na de behandeling in de Jeugdkliniek houden zij contact met hun eigen Jeugdbehandelaar. Je ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling.

Meer info
Het is van belang dat je zo snel als mogelijk je normale leven weer oppakt. Daarom is de opnameduur zo kort mogelijk. Je kunt worden opgenomen voor:  
  • Detox (stoppen met gebruik onder medisch toezicht)
  • Diagnostiek
  • Behandeling
     
Bij de Jeugdkliniek werken coaches, psychologen, (systeem)therapeuten en verslavingsartsen. Naast (groeps)trainingen en gesprekken is er ruime tijd voor activiteiten als sport.

Methodiek

De Jeugdkliniek werkt met een op jongeren gerichte methodiek: A-CRA (adolescent community reinforcement approach):
  • positief gedrag wordt bekrachtigd waardoor jongeren op een andere manier leren omgaan met bepaalde problemen en situaties
  • (nieuwe) vaardigheden worden veelvuldig geoefend door ontspanning, sport, spel en creativiteit
  • het gezin wordt nauw bij de behandeling betrokken
  • alle leefgebieden als school, werk, relaties, financiën worden meegenomen

Bij de opname speelt (het werken aan) motivatie een grote rol. Het principe is dat jongeren vooral ook leren van elkaar. Het doel is om een positieve identiteitsontwikkeling op gang te brengen. Er zal veel aandacht zijn voor de behandeling van comorbide stoornissen zoals depressie, angst, ADHD of autistische stoornissen.

Nazorg

Na de opname volgen de jongeren een intensief ambulant traject van ongeveer 12 weken. Jongeren afkomstig uit het werkgebied van IrisZorg doorlopen dit traject met hun eigen Jeugdbehandelaar van de polikliniek Jeugdbehandeling.
Binnen dit traject is met name aandacht op de situatie thuis en het netwerk van de jongere. Het doel is om de jongeren te ondersteunen bij het vasthouden van gedragsveranderingen. Indien gewenst krijgen ook de ouders of verzorgers thuis ondersteuning bij hun opvoeding.