Verslavingsbehandeling

Bij IrisZorg bieden we professionele behandeling en begeleiding voor verslavingsproblemen. Het gaat om alle vormen van verslaving, zoals alcohol, drugs, social media, gamen en gokken. Onze behandelingen zijn in principe ambulant en vinden plaats vanuit één van de poliklinieken. Soms is een korte opname in één van onze klinieken of Jeugdkliniek onderdeel van de behandeling. We bieden zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ.

IrisZorg werkt met de CRA methode. Dit is een goed onderzochte methode die werkzaam is bij eigenlijk alle vormen van verslaving. Tijdens de behandeling leren wij mensen met verslavingsproblemen weer regie te nemen op hun eigen leven, ingesleten verslavingsgewoonten te doorbreken en (opnieuw) een leven op te bouwen dat niet langer draait om gebruik van alcohol, drugs, gokken of gamen.
De behandeling bij IrisZorg duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Dit is afhankelijk van de leefsituatie van degene die problemen heeft met een verslaving en de doelen die samen worden gesteld. 

Ketenzorg 

Verslaving kan op alle plekken in de keten aangepakt worden. IrisZorg is op alle plekken vertegenwoordigd of werkt nauw samen met de partners. Wij hebben goede contacten in de wijk, soms zitten wij in de wijkteams. Daarnaast is Preventie een belangrijk onderdeel van onze organisatie. En bieden wij zowel Basis als Specialistische GGZ. Daarnaast hebben wij goede contacten met huisartsen en de praktijkondersteuners. Het volgende plaatje geeft de ketenzorg weer: 


 

Basis en Specialistische GGZ

IrisZorg levert zowel zorg volgens de Basis GGZ als de Specialistische GGZ. Cliënten Basis GGZ krijgen een blended traject, waarbij de face-to-face gesprekken aangevuld worden met online hulpverlening. In een beveiligde omgeving kunnen cliënten wanneer het hen uitkomt beeldbellen, mailen en werken aan activiteiten die de behandelaar heeft klaargezet.

IrisZorg participeert in het landelijk netwerk Basis GGZ.

In 2016 wordt online hulpverlening uitgerold voor de cliënten Specialistische GGZ.

Naast  individuele gesprekken en online hulpverlening kan het advies zijn om aan een training deel te nemen. Dit kan een vaardigheidstraining zijn, gericht op het oefenen van vaardigheden om een leven op te bouwen zonder gebruik of een training gericht op een specifiek probleem bijvoorbeeld:

 • ART (agressieregulatie training) – omgaan met boosheid en agressie
 • Emotieregulatietraining (omgaan met negatieve gevoelens)
 • ADHD coaching (omgaan met ADHD)
 • Nuchter Slapen (omgaan met slaapproblemen)
 • Cognitieve gedragstherapie gericht op angst en depressie
 • EMDR (traumabehandeling)
 • Slaaptraining (omgaan met slaapproblemen)
 • Relatie en gezinstherapie
 • Ambulante detox (verantwoord ontgiften in thuisituatie)

Familie en partner worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Dit gaat vanzelfsprekend altijd in overleg.

IrisZorg heeft poliklinieken in Arnhem, Doetinchem, Ede, Groenlo, Nijmegen, Tiel, Wageningen en Zevenaar. 

Lees hier meer informatie over de Behandeling bij IrisZorg.

Klinieken voor verslavingsbehandeling

IrisZorg heeft 3 verschillende klinieken voor volwassenen en 1 Jeugdkliniek voor jongeren tussen 12 en 23 jaar. In de klinieken krijgt iedere cliënt een individueel behandelplan en een persoonlijk begeleider. Daarnaast zijn er individuele en groepstrainingen die de cliënt kan volgen. In de klinieken werken sociotherapeuten en verpleegkundigen, behandelaren (psychiater, verslavingsarts en psycholoog) en vaktherapeuten voor creatieve therapie, drama- en psychomotorische therapie.

Kliniek Zevenaar

In de kliniek in Zevenaar worden mensen behandeld die problemen hebben met een verslaving aan alcohol, drugs, social media, gamen of gokken. Er zijn 3 doelen voor opname te onderscheiden:

 • Detoxificatie: meestal begint de eerste week met afkicken, ofwel detoxificatie. Lichamelijk herstel staat centraal. De periode duurt ongeveer 2 weken.
 • Stabilisatie: in deze fase werkt de cliënt aan herstel en terugvalmanagement. Het gaat om zowel medicamenteuze ondersteuning als vaardigheidstrainingen.
 • Voortgezette behandeling: een langere behandeling is soms nodig voor mensen om voldoende toegerust te zijn om thuis de draad weer op te pakken. De opname bestaat uit een uitgebreid traject met meerdere trainingen.

Elke cliënt krijgt een individueel behandelplan met daarbij (individuele of groepsgewijze) trainingen die bij de behandeling horen. Onderstaande trainingen worden gegeven:
 • Omgaan met verslaving (CRA-vaardigheidstraining)
 • Omgaan met negatieve gevoelens (Emotieregulatietraining)
 • Omgaan met boosheid en agressie (Agressieregulatietraining)
 • Fitness, sport en beweging
 • Dagbesteding (Werk & Activiteiten)

Kliniek Wolfheze

De kliniek Wolfheze biedt intensieve zorg bij ernstige verslavingsproblemen al dan niet in combinatie met ernstige psychiatrische problematiek.

De kliniek heeft 26 bedden verdeeld over 3 leefgroepen die besloten of gesloten zijn.

Opname in de kliniek kan gericht zijn op kortdurende crisisinterventie en stabilisatie, nadere psychiatrische diagnostiek en observatie of intensieve behandeling van verslaving en psychiatrische problematiek. De duur van opname kan hiermee variëren van 2 weken tot 6 maanden.

Behandeling

Het behandelteam bestaat ondermeer uit psychiatrisch verpleegkundigen, sociotherapeuten, sociotherapeutisch medewerkers, GZ-psycholoog, verslavingsarts, psychiater en relatie- en gezinstherapeut. Behandeldoelen zijn sterk individueel bepaald en worden vastgelegd in een behandelplan. Naast individuele begeleiding en behandeling worden verschillende groepstrainingen aangeboden:

 • Libermantraining omgaan met verslaving
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Cognitieve training voor mensen met psychotische kwetsbaarheid
 • Cognitieve gedragstherapie.
 • Sport en beweging
 • Verschillende vormen van dagbesteding

Kliniek Nijmegen

Soms is een korte opname nodig om onder medisch toezicht te ontgiften en voldoende toegerust te zijn om thuis de draad weer op te pakken. Cliënten houden hun behandelaar vanuit de polikliniek en keren na opname weer terug naar de polikliniek.

Detoxificatie
Meestal begint de eerste week met detocificatie. Lichamelijk herstel staat centraal.
Behandeling
In de fase wordt gewerkt aan herstel en terugvalmanagemant. Zowel medicamenteuze ondersteuning als vaardigheidstrainingen worden aangeboden.

Trainingen
Een greep uit de trainingen:

 • Omgaan met verslaving (CRA-vaardigheidstraining)
 • Omgaan met negatieve gedachten en gevoelens (cognitieve gedragstherapie)
 • Informatie en voorlichting over de verslaving, oorzaken, symptomen en het verloop van de behandeling (psycho-educatie)
 • Sport en beweging

Er zijn 22 bedden.

Opiatenbehandeling

Helemaal stoppen met gebruik is niet voor iedereen haalbaar. IrisZorg verstrekt opiaatvervangende medicatie (methadon) aan mensen die verslaafd zijn aan heroïne of dat zijn geweest. De werking komt sterk overeen met heroïne. Opiaatvervangende medicatie kan worden gebruikt om ontwenningsverschijnselen van heroïne op te vangen. Het middel heeft een pijnstillende werking.
 
IrisZorg werkt volgens de landelijke Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB). Dit is een verpleegkundige en geneeskundige richtlijn waarin de (medische) begeleiding en het voorschrijven van de juiste dosering opiaatvervangende medicatie centraal staat. Naast het voorschrijven van medicatie geeft IrisZorg begeleiding die nodig is om het leven weer op te bouwen. 

Medische Heroïnebehandeling

Het is gebleken dat medische heroïnebehandeling leidt tot een flinke verbetering van het dagelijkse leven en de gezondheid van cliënten met een chronische heroïneverslaving.

Binnen de Medische Heroïne Behandeling in Nijmegen en Arnhem wordt onder strikte voorwaarden en onder medisch toezicht heroïne verstrekt aan cliënten die chronisch verslaafd zijn aan harddrugs en bij wie eerdere behandelingen geen succes hadden.

Het gaat niet alleen om de verstrekking van de medische heroïne, maar cliënten krijgen ook individuele behandeling en begeleiding. 
 
Het team bestaat uit verpleegkundigen, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een maatschappelijk werker, administratief medewerker, een arts, een teamleider en afdelingsmanager.