Reclassering

In het arrondissement Arnhem is IrisZorg de organisatie voor verslavingsreclassering. Iedereen die een strafbaar feit gepleegd heeft door zijn problemen met een verslaving kan met IrisZorg Reclassering in aanraking komen.
Hoofdtaken van de Reclassering: 
  • Advies 
  • Toezicht houden op naleving van de voorwaarden die de rechter gesteld heeft

Meer informatie over Reclassering vindt u op de pagina Verwijzers en professionals.